กีฬาของบริษัทกิจกรรม

ชักเย่อ


บาสเกตบอล


ปิงปอง
ประชุมประจำปี
ซ้อมหนีไฟ

ในปี 2562


ในปี 2563