ใบรับรอง

เรามีใบรับรองสิทธิบัตร ISO9001 และใบรับรองอื่น ๆเกียรติยศของบริษัท

องค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงที่สำคัญระดับชาติของจีน
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมหนิงโป