ชุดสัญญาณเตือนภัย

Security Alarm Series เป็นตระกูลที่มีเซ็นเซอร์ คีย์ฟังก์ชัน เครื่องตรวจจับ และแอคทูเอเตอร์หลายแบบรวมกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของครอบครัว เป็น "สมอง" ของระบบรักษาความปลอดภัยของครอบครัว

ฟังก์ชัน Security Alarm Series ประกอบด้วยการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการโจรกรรม สัญญาณเตือนการรั่วไหลของก๊าซ และความช่วยเหลือฉุกเฉิน และฟังก์ชันอื่นๆ ระบบเตือนภัยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการควบคุมอัจฉริยะขั้นสูง ควบคุมโดยการจัดการไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนอัตโนมัติของโจร การโจรกรรม ไฟไหม้ ,การช่วยเหลือฉุกเฉินและอุบัติเหตุอื่นๆ

Security Alarm Series (PDLUX) ประกอบด้วยสัญญาณเตือนควันและสัญญาณเตือนก๊าซที่ติดไฟได้สองประเภท