ผลิตภัณฑ์หลัก


PDLUX เป็นบริษัทชื่อดังที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับความเคลื่อนไหวและการใช้งานเซ็นเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สี่ซีรีส์
การสาธิตผลิตภัณฑ์