โคมไฟเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ เมื่อมีแสงแดดเพียงพอ แผงโซลาร์เซลล์จะสร้างกระแสและแรงดันไฟฟ้าใต้แสงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืน กำลังไฟที่ส่งออกจากแบตเตอรี่ไปยังโหลดจะถูกควบคุมโดยรังสีอินฟราเรดอัจฉริยะและสวิตช์ควบคุมแสง