สปอร์ตไลท์ LED

LED Floodlight เป็นไฟเซ็นเซอร์ LED แบบหล่อกำลังสูง มัน
ใช้เครื่องตรวจจับความไวที่ดี วงจรรวม และ
SMT. รวบรวมระบบอัตโนมัติ ความสะดวก ความปลอดภัย
ฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงานและการปฏิบัติจริง ความกว้าง
ช่องการตรวจจับประกอบด้วยขึ้นและลงซ้ายและขวา
สาขาบริการ มันทำงานโดยรับอินฟราเรดจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์
รังสีเอกซ์ เมื่อเข้าสู่ช่องการตรวจจับ ก็สามารถเริ่มต้นได้
โหลดพร้อมกันและระบุวันและคืนโดยอัตโนมัติ ของมัน
การติดตั้งทำได้สะดวกมากและการใช้งานก็กว้างมาก